Express Yourselfi - Oratòria per a instituts i estudiants

L’alumnat d’ESO i Batxillerat es troben que han de presentar una sèrie de treballs durant el curs, però el més important i alhora imponent és el Projecte de Recerca a 4t d’ESO i el Treball de Recerca de 2n de Batxillerat.

Sessió individual

Incompany

Cursos i tallers d’oratòria per instituts

Podem adaptar el contingut a les necessitats del centre

Curs de debat

En aquest taller l’alumnat posarà en pràctica les tècniques d’oratòria, tot defensant un rol assignat ( encara que personalment no hi estiguin d’acord).

El debat els proporciona i desenvolupa les competències següents: improvisació, respecte, empatia, argumentació, estructuració d’idees, expressió oral i corporal, entre altres.

Taller de presentació oral de treballs

Treballarem l’oratòria a partir d’ exercicis pràctics i molt dinàmics per experimentar-ne cada part important (respiració, el control del cos, la veu …)

Ens centrarem també en l’estructura del discurs i els acompanyarem en el procés amb l’objectiu que els nois i noies es sentin còmodes i sota control en fer una presentació d’un projecte que els servirà tant per l’institut com en un futur.

Objectius d’oratòria en cada cicle educatiu

1r ESO

Perdre la por al parlar en públic a través de jocs de comunicació.

2n ESO

Descobrir el llenguatge no verbal a través de jocs d’expressió corporal.

3r ESO

Treballar i descobrir el to de veu i la velocitat a través de comunicadors conegut per l’alumnat.

4t ESO

Treballar l’escolta activa, la memòria i el pensament creatiu per aplicar-lo al PDR.

1r Batxillerat

Tractar els para-verbals per tal de poder explicar un tema amb claredat i mostrant seguretat.

2n Batxillerat

Aplicar els coneixements al seu tema del TDR i treballar l’estructura d’aquest per impactar.