METODOLOGIA

Comuniquem amb claretat

En algun moment de la nostra vida, TOTS hem de fer una presentació i parlar davant una audiència, ja sigui per feina, per formar part d’una entitat etc…. Els continguts poden ser excel·lents però si no comuniquem bé el missatge, tota la feina anterior no serà prou reconeguda. 
Tècniques actorals

Aprendrem d’una manera pràctica i molt dinàmica totes les tècniques per poder transmetre una idea amb claredat, seguretat i eficàcia. Un actor és cos , veu i emoció; un orador també. És per això que utilitzarem tècniques que fan servir els actors, sense fer teatre, per arribar a dominar l’art de parlar en públic.

La pràctica és la clau

La pràctica és l’element clau per aconseguir l’èxit. És per això que les sessions són eminentment pràctiques i molt dinàmiques on el protagonista és l’alumne per tal de potenciar les seves virtuts i veure els punts a millorar.