ORATÒRIA COM A EXTRAESCOLAR

ORATÒRIA COM A EXTRAESCOLAR

PRIMERS ORADORS
(5è i 6è Primària)

Objectius

– Llegir en veu alta per millorar l’entonació, el      ritme, les pauses i la fonètica.

– Afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari

– Descobrir la importància del cos en l’expressió

– Començar a comunicar expressant amb              claredat

– Conèixer i experimentar l’oratòria tot jugant a      ser Youtuber

– Detectar les emocions pròpies

Gestionar les emociones derivades del parlar       en públic

– Preparar presentacions de l’escola

– Aprendre a comunicar a través d’explicar            contes

Horaris i Preus

4 Octubre – 22 Juny

1h a la setmana

Preu: 36€ al mes

Matrícula inicial: 45€

ORADORS ELOQÜENTS
(ESO)

 Objectius

Preparar presentacions orals acadèmiques

– Perdre la por al parlar en públic

Dominar el to de veu, la velocitat i les pauses

– Treballar l’escolta activa

– Conèixer els tics verbals i corporals

– Mostrar seguretat amb el llenguatge no verbal

– Realitzar presentacions en grup

– Treballar l’estructura d’una presentació a través de jugar a ser Youtubers

– Introduir jocs comunicatius en anglès

Horaris i Preus

4 Octubre – 22 Juny

1’5h a la setmana

Preu: 43€ al mes

Matrícula inicial: 45€

GREAT SPEAKERS
(Batx)

 Objectius

– Treballar la presentació oral del Treball de           Recerca
Debatre en equips de tres per aprendre a            estructurar les idees
– L’art de la improvisació
– Saber realitzar un Elevator Pitch
– Realitzar presentacions en anglès
– Detectar el discurs per cada públic objectiu
– Treballar l‘Storytelling
– Controlar la respiració i les cordes vocals
– Aplicar les emocions al discurs
– Gestionar i diferenciar la por escènica

-Aprendre a detectar i gestionar les emocions

Horaris i Preus

4 Octubre – 22 Juny

1’5h a la setmana

Preu: 43€ al mes

Matrícula inicial: 45€