CURSOS A INSTITUTS

Els estudiants d’ESO i Batxillerat es troben que han de presentar una sèrie de treballs durant el curs, però el més important i alhora imponent és el Projecte de Recerca a 4t d’ESO i el Treball de Recerca de 2n de Batxillerat. En aquestes sessions els estudiants aprendran, i sobretot, practicaran tècniques per tal de fer una gran presentació. 

1r ESO

Perdre la por al parlar en públic a través de jocs de comunicació

2n ESO

Descobrir el llenguatge no verbal a través de jocs d’expressió corporal

3r ESO

Treballar i descobrir el to de veu i la velocitat a través de comunicadors conegut per l’alumnat.

4r ESO

Treballar l’escolta activa, la memòria i el pensament creatiu per aplicar-lo al PDR.

1r Batx

Tractar els para-verbals per tal de poder explicar un tema amb claredat i mostrant seguretat.

2n Batx

Aplicar els coneixements al seu tema del TDR i treballar l’estructura d’aquest per impactar.